Profilaktyka Poprzez Pasje

Projekt przeznaczony dla młodzieży defaworyzowanej, znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych – używania i nadużywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z uwagi na indywidualne, rodzinne lub środowiskowe czynniki. Oferujemy alternatywne formy spędzania czasu, między innymi warsztaty muzyczne, w których młodzież i dzieci mają szansę rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności – warsztaty rapu.

Zadanie finansowane przez Urząd Miasta Zabrze