Profilaktyka Poprzez Pasje

 

Projekt przeznaczony dla młodzieży defaworyzowanej z Zabrza, która  znajduje się w grupie wysokiego ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych – używania i nadużywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z uwagi na indywidualne, rodzinne lub środowiskowe czynniki. Oferujemy dzieciom i młodzieży, które, często z racji sytuacji materialnej rodzin, nie mają dostępu do zbyt szerokiego wachlarza alternatywnych form spędzania czasu, warsztaty muzyczne oraz animacje czasu wolnego, w ramach których będą miały szansę rozwijać indywidualne zainteresowania i umiejętności. Oprócz realizowania swojej pasji, będą miały szansę spełnić marzenia i nagrać wspólnie pierwsze utwory, profesjonalne teledyski oraz odwiedzić najbardziej reprezentatywne atrakcje miasta. W ramach zajęć animacyjnych proponujemy młodzieży takie formy spędzania czasu, które pielęgnują budowanie więzi i poczucie wspólnoty – gry planszowe, wyjścia oraz wspólne celebrowanie świąt i tradycji. Dostrzegamy, oprócz atomizacji społecznej, potrzebę pielęgnowania tradycji, zarówno kraju, jak i regionu. Kolejnym etapem programu po wypracowaniu przyjaznej, wartościowej atmosfery, dzięki dogłębnej znajomości świadomości i potrzeb dzieci na poszczególnych etapach życia, pozwoli na wkomponowanie w niniejszy program działań stricte edukacyjnych – z zakresu mikroedukacji uzależnień (warsztat z terapeutami uzależnień).

Zadanie finansowane przez Urząd Miasta Zabrze