Krąg Dobrych Serc

Dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu możemy rozwijać nasze cele statutowe Fundacji. Pomoc Państwa traktujemy jako wyrazy dobroci i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

 
ADAM KRAJEWSKI
DORIAN MOŻUCH
IWONA MOŻUCH
MAREK KOT
WOJTEK KLOSOWSKI
GRZEGORZ MACIUK
BEATA POPIELAS
KAMIL PIĄTEK
EWA HAJOK
KAMIL SMOLUCH
DAWID LIBOR
KRYSTYNA WÓJCIK
KATARZYNA BUJAK
MAGDALENA ŁOPUSZAŃSKA
SZYMON GALECKA
ALINA KĘDZIORSKA
TOMASZ FUJAWA
TOMASZ MĄKOLA
ŁUKASZ WALERZAK
ARTUR MALEWIACKI
KRZYSZTOF ŻEBROWSKI
Krąg Dobrych Serc