Fundacja „DLD”

Członkowie Fundacji „Dobrzy Ludzie Dzieciom” od 2014 roku dokonują trwałej zmiany społecznej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza misja między innymi opiera się na budowaniu i wzmacnianiu pasji wśród dzieci i młodzieży oraz pokazaniu możliwego wachlarzu alternatywnych form spędzania czasu.

„Nie oceniaj dnia po plonach,                        
które zebrałeś ale po ziarnach,                      
które wciągu dnia zasiałeś”                          

                                                        – Robert Louis Stevenson