Spotkanie z dziećmi z Borowe Wsi – 20.04.2013

Spotkanie z dziećmi z Borowe Wsi – 20.04.2013

Pierwsze spotkanie integracyjne z przyjaciółmi z Borowej Wsi, które odbyło się 20 Kwietnia w Zabrzu w Kończycach . Artyści Zabrza i Gliwic, sportowcy zaproszeni przez panią Czesławę Kowalczyk (Radna miasta Zabrze) przygotowali wspólne zabawy i konkurencje z dziećmi z Borowej Wsi.